Wat moet er gedaan worden om het gedrag in de bestuurskamer te vernieuwen? | Boardroom meeting

Krachtig gedragsbeheer karaf het verschil maken. Als een CEO en een bestuursvoorzitter bijvoorbeeld een messcherp niveau van vertrouwen en onderling vertrouwen hebben, moeten zij eerder „wolken betreffende de horizon” eerder en meer openlijk met elkaar delen plus samenwerken door prestatievermindering erbij voorkomen. Plus wanneer individuele bestuursleden openhartig en constructief kunnen uitkomen, maar bij een vitale, sceptische plus uitdagende manier zonder angst voor vergelding of emotionele reacties, belanden betere beslissingen genomen in de langetermijnbelangen van de organisatie. Er is een hoeveelheid strategieën die een organisatie kan bedienen om het gedrag betreffende bestuurders indien individu en als collectief te verbeteren. Sommige daarvan zijn:

  • „Rekruteren voor karakter en trainen voor competentie. ” Regelmatig benaderen besturen het nomineren van bestuurskandidaten andersom – ze zoeken naar bestaande competenties in specifieke vaardigheden tijdens u nominatieproces plus proberen hen karakter vorm te aanreiken zodra het directeur ben benoemd. Een bestuurder moet zeer bekwaam zijn bij een bepaalde competentie maar toch arm van karakter en gedrag. En het is erg mogelijk vanwege een directeur te trainen in de vaardigheden die nodig zijn voor een bestuurspositie – het is erg bijna onmogelijk om bij trainen voor karakter zodra iemand al op jouw bord zit.
  • Zorg voor een governancestructuur die gedrags- en karakteraspecten in u benoemingsproces zal vergemakkelijken. Dit houdt bij dat toekomstige bestuurders, benoemingsorganen en comités worden geven van duidelijke verwachtingen rond bestuurskamergedrag, behalve specifieke informatie over de rollen en verantwoordelijkheden met een bestuurder.
  • Zorg ervoor datgene gedrag plus karakter sector uitmaken van het jaarlijkse evaluatieproces. De meeste besturen ondergaan tegenwoordig een jaarlijks evaluatieproces. Sinds vragen in de evaluatie bij plaatsen management board betreffende het gedrag van de directie, relaties en aspecten van u karakter, zal dit een licht schijnen op die problemen bij uw directiekamer en een mechanisme bieden om beslist dialoog met te starten over hoedanig ze bij te lossen.
  • Zorg datgene een deel van de trainingsbudget betreffende het bord besteed wordt aan soft skills – niet enkel aan ‚harde’ structurele en procesvaardigheden.
  • Informeer potentiële en bestaande bestuurders over een gedragsverwachtingen van het bestuursmandaat. Dit houdt onder langduriger in dat deze elementen worden opgenomen in de taakomschrijving voor bestuurders.
  • Bepaal dezelfde optimale competentie en gedragsmatige mix voor uw bord.
  • Gebruik hulpmiddelen om de karakter plus het gedrag van toekomstige en bestaande bestuurders bij bepalen. Daarginds bestaan een aantal van dat soort tools beschikbaar met de markt. (Zie hier beneden: wat is enkele hulpmiddelen en middelen dat borden inslikken helpen de gedrag met de directie te verbeteren? )

board software

We willen stuk voor stuk naar beslist bestuursvergadering gaan waar dezelfde groep bekwame mensen kwesties bespreekt en elkaar op constructieve manieren uitdaagt vanwege beslissingen aardig te keuren voor het welzijn betreffende de organisatie. Het bord is dezelfde team en bestaat net als allemaal andere eruit individuen bij hun bizar stijlen, attitudes en gedrag. Een juiste leerstoel zullen dit waarnemen en ernaar streven het beste eruit elk bestuurslid naar voren te halen. Er inslikken ook momenten zijn datgene ze conflicten of beroerd gedrag in uw bestuurskamer moeten beheren. Wij hebben een paar tips gegeven over hoedanig om bij gaan bij bepaalde specifieke gedragingen deze u met bestuursvergaderingen kunt tegenkomen. Beslist van de beste manieren om goed gedrag betreffende te moedigen is door een gedragscode te bezitten voor bestuursleden waar ieder zich aanmeldt. Het behandeling van beslist gedragscode dat is afgestemd op de waarden van de organisatie helpt het toon met de top te zetten en beïnvloedt de cultuur van een organisatie op een positieve manier.