Cennik

CENNIK świadczeń wykonywanych poza ubezpieczeniem zdrowotnym

ChiefEssays.Net mercutio romeo and juliet

                                      ŚWIADCZENIE CENA W ZŁ

PROFILAKTYKA

1 Badanie 30,00 – 50,00
2 Lakierowanie zębów (za łuk) 60,00
3 Lakowanie zębów (za ząb) 80,00
4 Nauka szczotkowania zębów z wybarwieniem płytki nazębnej 50,00
5 Usuwanie kamienia nazębnego  (za 1 łuk) 80,00
6 Usuwanie kamienia nazębnego i piaskowanie (za 1 łuk) 140,00

LECZENIE ZACHOWAWCZE

Leczenie próchnicy
7 wypełnianie ubytku jednopowierzchniowego 100,00 -120,00
8 wypełnianie ubytku dwupowierzchniowego 120,00 – 140,00
9 wypełnianie ubytku trójpowierzchniowego 140,00 – 170,00
10 Znieczulenie 20,00 – 30,00
11 Leczenie próchnicy głębokiej z obnażeniem miazgi 40,00
12 Warstwowa odbudowa złamanego zęba materiałem światłoutwardzalnym 180,00 – 200,00
13 Odbudowa korony zęba na sztyfcie tytanowym lub z włókna szklanego 300,00
Leczenie endodontyczne
14 Leczenie jednego kanału korzeniowego 110,00 – 130,00
15 Amputacja przyżyciowa 150,00
16 Dewitalizacja 80,00
17 Wypełnienie czasowe 1 kanału 50,00 – 70,00
18 Wtórne udrażnianie kanału 80,00

LECZENIE CHIRURGICZNE

19 Usunięcie zęba  jednokorzeniowego 80,00-100,00
20 Usunięcie zęba wielokorzeniowego 100,00-150,00
21 Dłutowanie wewnątrzzębodołowe 150,00
22 Dłutowanie zewnątrzzębodołowe z odpreparowaniem płata dziąsła 200,00
23 Nacięcie i sączkowanie ropnia wewnątrzustnie 50,00
24 Założenie szwów 30,00

LECZENIE PROTETYCZNE

Korony, mosty
Metalowe licowane porcelaną
25 Korona 500,00
26 Punkt w moście 450,00
27 Metalowe bez licowania 250,00
 Z porcelany
28 Korona, licówka, inlay, onlay z porcelany tłoczonej 750,00
29 Z cerconu za każdy punkt 1 200,00
30 korony, mosty tymczasowe 40,00-80,00
Wkłady koronowo-korzeniowe
31 Odlewane indywidualnie 160,00
32 Z włókna szklanego 140,00
33 Dzielone 200,00
Protezy ruchome
Protezy akrylowe
34 do 3 zębów 280,00
35 do 7 zębów 420,00
36 od 8 zębów 500,00
37 Wyciski na łyżkach indywidualnych 50,00
Protezy szkieletowe
38 Metal z 2 klamrami 660,00
39 Za każdego zęba 45,00
40 Za każdą dodatkową klamrę, podparcie 55,00
Protezy teleskopowe
41 Korona teleskopowa wraz z licówką i przylutowaniem do szkieletu 1 200,00
42 Szkielet 50,00
Protezy  na ztrzaskach, zasuwach
43 Wkład koronowo-korzeniowy z zatrzaską 650,00
44 Korona frezowana i licowana z zatrzaską lub zasuwą 1 100,00
45 Szkielet- zgodnie z pkt 37 plus za każdy zatrzask lub zasuwę 330,00
46 za każdy interlook 100,00
Szyny protetyczne
47 Szyna do wybielana zębów 180,00
48 Szyna relaksacyjna 220,00
49 Szyna podnosząca zgryz, relaksacyjna z nadbudową okluzyjną 360,00
50 Szyna ochronna sportowa 460,00
51 Szyna relaksacyjna typu Michigan 420,00
Naprawa protez
52 Protezy akrylowe (złamanie, dostawienie zęba, klamry)                          75,00
53 Każda następna czynność 40,00
Protezy szkieletowe
54 Dostawienie klamry, zęba 90,00
55 Następny ząb, klamra 40,00
56 Wykonanie i przylutowane retencji z dostawieniem zęba 200,00
57 Podścielenie protezy 130,00
58 Miękkie podścielenie protezy 220,00
59 Wymiana wkładki zasuwy, zatrzasku 140,00
Dodatkowe czynności
60 Łuk metalowy lany 300,00
61 Płyta metalowa do protezy całkowitej 412,00
62 Wzmocnienie siatką metalową 100,00
63 Płyta z akrylu transparentnego „0” 80,00
64 Model diagnostyczny 50,00
65 Wasch up korony, mostu (modelacja w wosku) za każdy punkt 30,00
66 Wybielanie zębów w gabinecie ( 1 łuk zębowy) 250,00 –  310,00
67 Znieczulenie nasiękowe 20,00
68 Znieczulenie przewodowe 25,00
69 Znieczulenie dowięzadłowe 25,00
70 Zdjęcie RTG punktowe 25,00